--คู่มือใช้งานโปรแกรมกำจัดไวรัส Avira AntiVir PersonalEdition Classic--

หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว เมื่อเปิดโปรแกรมจะมีหน้าต่างโชว์ดังรูป


แนะนำเมนูใช้งานต่างๆ

Status

-เป็นหน้าจอแสดงสถานะของโปรแกรมเหมือนดังรูปข้างบน

Scanner

-เป็นหน้าจอสำหรับใช้แสกนไวรัส โดยสามารถเลือกไดรว์หรือโฟล์เดอร์ที่ต้องกานสแกนได้

Guard

- เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดในการสแกนแต่ละครั้ง เช่นจำนวนไฟล์ที่ติดไวรัส

Quarantine

-เป็นหน้าจอแสดงรายชื่อไวรัสที่โดนกักขังอยู่ ในกรณีที่โปรแกรมยังไม่สามารถกำจัดได้ เพื่อป้องกันการแพร่การะจาย

Scheduler

-เป็นหน้าจอแสดงการตั้งเวลาสแกนอัตโนมัติ

Reports

-เป็นหน้าจอแสดงรายงานผลการสแกน

วิธีใช้งาน


1.คลิกที่แทป Scanner
2.คลิกเลือกไดรว์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการสแกน(ในที่นี้เลือก Local Drives คือเลือกทุกไดรว์)
3.คลิกที่รูปแว่นขยายดังรูปเพื่อเริ่มทำการสแกน
- โปรแกรมจะเริ่มทำการสแกน
- หลังจากสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างดังรูป

1.คลิกปุ่ม End โปรแกรมจะทำการกำจัดไวรัสที่พบให้โดยอัตโนมัติ
2.คลิกที่ปุ่ม Report หากต้องการดูรายละเอียดการสแกน

Quarantine

-สามารถเข้าไปลบไวรัสที่ถูกกักขังใน Quarantine ได้โดยการคลิกเลือกที่ไฟล์ที่เป็นไวรัสและคลิกที่รูปถังขยะ

การอัพเดทข้อมูลไวรัส

-คลิกที่แทปเมนู Status
-ที่ไอคอน Last Update ให้คลิกที่ Start Update ด้านขวามือเพื่อทำการอัพเดทออนไลน์

การใช้งานที่สำคัญก็มีเพียงเท่านี้ครับ

โดย:katatummo


ย้อนกลับ หน้าแรก